Zpět

Sedmdesátá léta

Přidáno 25. 10. 2018
P. Bujnoch
Sedmdesátá léta byla takovými prvotinami naší činnosti. Počet členů organizace dosáhl čísla 83. Ne všichni byli aktivní, ale byli tam tahouni, kteří se snažili něco dělat. Politický systém byl definován jako KSČ a Národní fronta. Lidovci byli součástí Národní fronty spolu se zahrádkáři, včelaři atd.

Ve společnosti probíhala tzv. normalizace. Politické čistky se dotkly zejména členů KSČ. My jsme se soustředili na kulturně-společenské akce, které sloužily zároveň jako prostředek k zajištění financování činnosti.
Plesů bylo celkem šest. První byl již 15. 2. 1969 v Dolním Sklenově. Hráli Pukovci z Příbora, v hostinci nebylo k hnutí a zisk velice pěkný 3162 Kč. Další plesy v Rychalticích a D. Sklenově již nebyly tak úspěšné. Poslední se konal v roce 1976 v hotelu Hukvaldy, kde nás přišlo podpořit na šedesát příznivců z Fryčovic a Palkovic.
Zvlášť vydařené výlety na břehách byly první tři. Výtěžek 2900 Kč v roce 1972 byl dán na pořízení rychaltických zvonů. V roce 1973 bylo ve Frenštátě napečeno 340 frgálů, zakoupeno 200 l piva, 500 sodovek, 25 l alkoholu, prodalo se 324 vstupenek. Potom nás začalo zlobit počasí, takže se prodaly koláče a akce se zrušila. V roce 1981 bylo rozhodnuto pořádání výletů ukončit.
Významným zdrojem peněz pro pokladnu byl sběr železného šrotu, kterého bylo odevzdáno na 300 q.
V akci „Z“ byl prováděn před velikonocemi úklid listí v okolí kostelů, podíleli jsme se na čištění mlýnského náhonu, dále na údržbě autobusových čekáren. V roce 1973 jsme postavili pouliční lampu k osvětlení schodiště ke kostelu, došlo k odstranění smutečních vrb kolem schodiště a výsadbě okrasných jehličnanů (za P. Oldřicha Svobody). vysazení okrasných jehličnanů kolem schodiště místo . V roce 1974 vybudována nová lávka přes Ondřejnici u Čajánků.

Br. Sasín Fr. organizoval zájezdy na operety zejména do KD Staříč. Např. Podskalák (1971), Uličnice (1972), To byl český muzikant (1972), Světem letí písnička (1976). Navštívili jsme také v Ostravě Holiday on Ice (1972). Každoročně poutní zájezd na sv. Hostýn. Zájezd Hrabyň-Opava-Cvilín (1976), kde máme z této akce barevný film.

V letech 1969-1976 jsme do ordinace MUDr. Štefka platili předplatné Lidové demokracie a časopisu Naše rodina.

Členské schůze konány převážně v pohostinství v Dolním Sklenově. Častým lektorem byl br. JUDr. Leopold Hartman z Brušperka. VČS v roce 1978 v myslivecké chatě se zůčastnil i předseda MNV s. Jan Balcárek. Dne 18. 9. 1979 navštívila Hukvaldy delegace CDU z Drážďan.(Johanes Krätzig, P. Schweiger, A. Holka). Byla to akce okresního formátu (okresní tajemník ČSL, NF, tlumočnice). Setkání v hotelu Hukvaldy se zúčastnil i výbor místní MO. Naši hosté působili dojmem profesionálů, takže to bylo i takové praktické školení.