Program činnosti Místní organizace KDU – ČSL Hukvaldy na rok 2018I. Prosazovat do rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2018:

    Z volebního programu KDU-ČSL

1. Podpoříme výstavbu chodníku pro pěší v Rychalticích

2. Podpoříme výstavbu chodníku pro pěší v Hukvaldech drážkách

3. Podpoříme opravy místních kulturních památek

4. Podpoříme rekonstrukci mostu u p. J. Štefka v Rychalticích

5. Navrhneme provedení údržby cyklotrasy – doplnění chybějícího značení

6. Podpoříme rekonstrukci hřbitova v Rychalticích

 

II. Další aktivity

 1. Uskutečnit alespoň 4 schůze výboru KDU-ČSL a alespoň 1 členskou schůzi.

 1. Aktivně se zabývat získáváním nových členů především z  řad křesťanských rodin a sympatizantů s KDU – ČSL.

 

 1. V rámci jubileí navštívit tyto členy:

          1. Kroča Václav 13. 2. 75 (Michnová J., Bujnoch P.)

          2. Zahradníková Anna 17. 7. 80 (Sasínová E., Jurková A.)

          3. Matulová Anna 16. 11. 75 (Kročová M., Bujnochová M.)

 

 1. Finančně podpořit charitativní sbírku, pořádanou u příležitosti Adventních koncertů 2018 v České televizi (formou SMS)..

 1. Podpořit rozvoj života v obci, zejména svou vlastní účastí na společenských akcích, jako jsou např. (Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, Den obce Hukvaldy, akce sportovní, školní, hasičské).

 1. Podpořit život ve farnostech (brigády, dožínky, zájezdy).

 1. Podpořit finančně i organizačně „Tříkrálovou sbírku“.

 1. Navštěvovat naše nemocné bratry a sestry.

 1. Nechat sloužit mši sv. „Za zesnulé členy a příznivce MO KDU-ČSL Hukvaldy“ v kostele sv. Maxmiliána v Hukvaldech 16. 12. 2018.

 1. Postavit a podpořit kandidátku KDU-ČSL v komunálních volbách.

 

 1.