Zpět

Osmdesátá léta

Přidáno 23. 11. 2018
Ilustrační foto
P. Bujnoch

Osmdesátá léta byla ve znamení poznávacích zájezdů. Velehrad (1981), Orava (1984), Sv. Hora (1986), Jablonné v Podještědí (1987), Tišnov (1989). Většinu těchto zájezdů na žádost našeho předsedy br. Fr. Sasína obětavě připravoval a vedl br. Ludvík Semerák z Ostravy – Mariánských Hor. Věděli jsme o něm, že pracoval na šachtě jako střelmistr. Co jsme nevěděli bylo to, že byl aktivní v podzemní církvi, kde byl dokonce vysvěcen na kněze.


 

Správním orgánem obce byl tehdy Místní národní výbor. Jeho členové (poslanci) byli voleni na jednotné kandidátce Národní fronty. V radě nás zastupoval br. Fr. Sasín, který také působil ve funkci předsedy finanční komise. Br. Vít Zahradník zastával dlouhá léta funkci předsedy komise výstavby. Poslanci a zároveň členové výboru MO ČSL organizovali veřejně prospěšné brigády našich členů (Akce „Z“, rekonstrukce kulturního domu v Rychalticích, údržba mlýnského náhonu atd.). Br. V. Zahradník se podstatně zasadil o přivedení vody na rychaltický hřbitov z místního potoka nebo o zatrubnění mlýnského náhonu v Rychalticích. Lidovci se také významně podíleli na opravě fasády kostela sv. Maxmiliána (1985) nebo rekonstrukci kříže na Teplé v Rychalticích. Devět členů se zůčastnilo dárcovství krve, br. Vašínek Václav a Zahradník Vít byli držiteli stříbrné a bronzové plakety MUDr. Jánského.
Osmdesátá léta končila studentskou demonstrací 17. listopadu 1989 v Praze, po které následovala generální stávka a změna politického systému v Československu.