Zpět

Devadesátá léta

Přidáno 12. 2. 2019
P. Bujnoch

Devadesátá léta se vyznačovala přechodem společnosti socialistické ke kapitalistické. Hybnou silou společenských změn se stalo Občanské fórum. Jeho představitelem byl Václav Havel, kterého Federální shromáždění, v němž dominovali komunisté, jednomyslně zvolilo již 29. 12. 1989 novým prezidentem Československé socialistické republiky. Byla vyhlášena nevídaná amnestie, v roce 1992 proběhla 1. vlna kupónové privatizace. K 1. 1. 1993 došlo k pokojnému rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky na Českou a Slovenskou republiku.

 

Změny probíhaly i na úrovni měst a obcí. Hukvaldské Občanské fórum po resignaci předsedy MNV prosadilo na jeho funkci Petra Sobotíka a jeho pravou rukou stal Pavel Bernatský. První řádné obecní demokratické volby se uskutečnily 24. 11. 1990. S podporou jednoho hlasu od ČSL bylo umožněno dvojici Sobotík (starosta)-Bernatský (místostarosta) další pokračování ve vedení obce.
Tvář vesnice se začala měnit k lepšímu. Začalo to postupným pokládáním živičného povrchu na obecních cestách, pokračováno úpravou lokálních center v části Hukvaldy a Dolní Sklenov, následovaly rozsáhlé opravy vodovodního řádu, plynofikace obce,Telecom odstranil telefonní sloupy a telefonní kabely byly zakopány do země, na dvoře obecního úřadu postavena věž pro bezdrátové vysílání obecní televize, v základní škole přistavěn sál, navázány družební kontakty s Nepomukem, polskou Wislou. Významnou kulturní událostí se stal mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, nad jehož konáním často přebíral záštitu předseda vlády Václav Klaus.