KDU.breadcrumbs.homeArchiv 1. zasedání nového ZO Hukvaldy dne 5. 11. 2018
Zpět

1. zasedání nového ZO Hukvaldy dne 5. 11. 2018

Přidáno 5. 11. 2018
Ilustrační foto
P. Bujnoch

bylo v přímém TV přenosu zahájeno v 18.40 hodin v sále ZŠ Hukvaldy. Jakkoliv se nedaly předpokládat nějaké komplikace, přece jen pět zájemců v sále  z řad občanů se mi zdálo trochu málo. Po složení slibu všech zastupitelů došlo na volbu rady a výborů.


 

Radu si obsadily volební strany pana starosty a paní místostarostky. Z kandidátky lidoveckých zastupitelů se stal Petr Axmann předsedou kontrolního výboru a br. Jan Sasín jeho členem. Br. Antonín Petratur se stal členem finančního výboru. O tom, že rozdíly mezi koalicí a opozicí se budou pravděpodobně stírat svědčilo hlasování o výši odměn neuvolněným členům orgánů obce. Náš „opoziční“ zastupitel rozhodl, že odměny budou vypláceny v max. výši a ne, jak navrhoval „koaliční“ předseda finančního výboru, aby byly kráceny o 25%. Br. předseda Antonín Petratur upřímně poblahopřál v závěru panu starostovi Luďkovi Bujnoškovi a paní místostarostce paní Ivaně Hrčkové k obhájení funkcí. Dlužno dodat, že tato dvojice vstupuje do svého třetího volebního období, což v historii naší obce je ojedinělé. Po zasedání jsem položil několik otázek br. A.  Petraturovi.

1. Bratře předsedo, s jakým zadáním jsi šel do povolebních vyjednávání?
Dosáhnout maximálního úspěchu při povolebním vyjednávání.

2. Jak probíhala povolební vyjednávání? S kým jsi jednal? Jaký jsi měl z toho dojem?
Vyvolal jsem osobní jednání se starostou obce jako lídrem nejúspěšnější volební strany. Informoval jsem jej o našem zájmu o jedno místo v radě a zastoupení ve výborech. Dal mi otevřeně najevo, že se v radě s námi nepočítá ani na postu předsedy finančního výboru. Potom jsem s ním upřesňoval některé věci telefonicky. Dojem jsem měl takový, že koalice ví, co chce, ale že je ochotna také udělat nějaký vstřícný krok k naší straně.

3. Jak jsi spokojen s výsledkem prvního zastupitelstva obce?
Myslím, že jsme dosáhli maxima možného, i když to není celkem nic moc.